OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
 

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souladu s ustanoveními České republikyna ochranu osobních údajů. Jedná se zejména o ustanovení zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění, zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

 

Naši zaměstnanci a jiné osoby a firmy , které s námi spolupracují, jsou povinni provádět ochranu osobních údajů podle zákonných předpisů.

 

Správcem osobních údajů je společnost MERCURY STAR s.r.o. , zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12510, dále jen Správce.

 

Jaké údaje o Vás shromažďujeme

 

Shromažďování a používání nepersonalizovaných (anonymních) údajů pro vnitřní a statistické účely

Váš internetový prohlížeč odesílá při přístupu na naši webovou stránku automaticky údaje na náš server (např. datum a čas přístupu, URL (adresu) odkazující webové stránky, zobrazený soubor, množství odeslaných dat, typ prohlížeče a jeho verzi, operační systém, IP adresu).

 

Pokud při užívání naší webové stránky nezadáte žádné údaje, získá naše webová stránka údaje v anonymní podobě.

 

Shromažďování a užívání osobních údajů

 

Údaje pro plnění smlouvy

Osobní údaje (tj. jméno, adresa, e-mailová adresa) budeme shromažďovat a používat, jen pokud tyto údaje zadáte na naší webové stránce do vstupního pole, nebo nám je zašlete e-mailem.

Uložené osobní údaje budou použity k plnění smlouvy a zpracování vašeho dotazu. Po úplném splnění smlouvy a úplném uhrazení kupní ceny budou vaše údaje ukládány s ohledem na daňové a obchodněprávní archivační lhůty, a po uplynutí těchto lhůt budou vymazány. To neplatí, pokud jste výslovně souhlasili s dalším použitím svých údajů.

 

Údaje pro obchodní sdělení

Při objednávce budou vaše údaje (tj. e-mailová adresa) z titulu oprávněného zájmu Správce použity pro marketingové účely. Použití údajů končí vaším odhlášením ze zasílání obchodního sdělení. Odhlášení můžete provést kdykoliv, a to buď prostřednictvím zprávy zaslané na adresu interiery@kancelarskezidle.com nebo prostřednictvím internetového odkazu, který je obsažen v každém obchodním sdělení a slouží k tomuto účelu. Využití osobních údajů pro zasílání obchodního sdělení máte možnost předem odmítnout během objednávky.

Pro účel obchodního sdělení jsou vaše osobní údaje (emailová adresa) používány po dobu 3 let od poslední objednávky, pokud se během této doby neodhlásíte.

 

Údaje pro zákaznický účet

Při zřízení zákaznického účtu budou vaše údaje (tj. jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, e-mailová adresa) trvale uloženy v zákaznické databázi společnosti MERCURY STAR s.r.o. Můžete kdykoliv požadovat o vymazání zákaznických údajů a svého zákaznického účtu.

 

Zákaznické hodnocení

Společnost MERCURY STAR s.r.o. Vám nabízí možnost zadat vlastní hodnocení výrobků nabízených na webové stránce (zákaznické hodnocení). Vaše zákaznické hodnocení bude zveřejněno anonymně popř. pod jménem, které zadáte za tímto účelem do formulářového pole. Pro zadání zákaznického hodnocení je navíc nutné, abyste uvedli platnou e-mailovou adresu. Tato e-mailová adresa slouží výhradně k navázání kontaktu v případě dotazů k vašemu hodnocení, nebude zveřejněna ani předána třetím osobám.

 

Přístup třetích stran k osobním údajům

 

Zpracování za účelem plnění smlouvy

Pokud to bude k provádění smlouvy s vámi nutné, pověříme i jiné společnosti a jednotlivce plněním úkolů pro společnost MERCURY STAR s.r.o. Může se jednat například o přepravní společnosti, se kterým spolupracujeme.

 

Tito poskytovatelé služeb obdrží pouze přístup k takovým osobním informacím, které jsou nutné ke splnění příslušné činnosti. Těmto poskytovatelům služeb je zakázáno používat vaše osobní informace k jiným účelům. Je-li to ze zákona nutné, budou s těmito poskytovateli služeb uzavřeny dohody na ochranu vašich osobních údajů.

 

Zpracování za účelem realizace platby

Předáváme vaše platební údaje v rámci realizace plateb příslušné finanční instituci nebo příslušnému poskytovateli platebních služeb.

 

Zpracování pro účely marketingu

Pro zpracování osobních údajů může Správce využívat i služby a nástroje třetích stran, jejichž aktuální seznam vám poskytneme zdarma na vyžádání po zaslání dotazu na adresu interiery@kancelarskezidle.com. S těmito zpracovateli má Správce uzavřeny zpracovatelské smlouvy na ochranu vašich osobních údajů a osobní údaje jsou předávány pouze v nezbytném rozsahu, zpravidla pouze e-mailová adresa.

 

Předání pro účely hodnocení internetového obchodu

MERCURY STAR s.r.o. předává e-mailovou adresu zákazníka použitou v rámci nákupu na stránkách internetového obchodu MERCURY STAR s.r.o. provozovateli portálu Heureka.cz (Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, PRAHA 8 – KARLÍN, IČ: 02387727) za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod kancelarskezidle.com od firmy MERCURY STAR s.r.o. zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči společnosti MERCURY STAR s.r.o. v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu v internetovém obchodu kancelarskezidle.com od firmy MERCURY STAR s.r.o. Provozovatel portálu Heuréka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese http://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/.Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je společnost MERCURY STAR s.r.o. zařazena do programu Ověřeno zákazníky, ne však déle než do doby, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči společnosti MERCURY STAR s.r.o. nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz, k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

 

Předání veřejným orgánům, popř. na základě soudního příkazu

Na základě nařízení příslušných orgánů jsme povinni v jednotlivých případech poskytnout informace o zpracovávaných osobních údajích, např. pokud je to nutné z důvodu trestního stíhání.

 

Sociální sítě

Používáme technologii Facebook Pixel, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy a poskytovat funkce sociálních médií. Technologie Faceboox Pixel je v rámci stránek MERCURY STAR s.r.o. dostupná pouze na základě vašeho uděleného souhlasu. 

 

Seznam.cz

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

 

Webová analýza

Abychom stále zlepšovali a optimalizovali obsah naší webové stránky a uživatelský komfort, používáme analytické technologie společnosti Google Inc. s produktem Google Analytics a s produktem „AdWords Conversion Tracking“. V této souvislosti se shromažďují a statisticky vyhodnocují session data (údaje o relaci) a údaje o interakcích návštěvníků webové stránky. Za tímto účelem se používají cookies. Session data (údaje o relaci) a údaje o interakcích se nikdy nezpracovávají v personalizované podobě, ale výhradně anonymně.

 

Částečně se analytické údaje přenášejí na server příslušné analytické služby v členském státě EU nebo mimo EU (např. do USA) a tam jsou ukládány. Informace jsou případně přenášeny k třetím osobám, pokud je to ze zákona přípustné, nebo pokud takové třetí osoby zpracovávají údaje z pověření našeho poskytovatele služeb. Ani my ani služby analýzy webu nebudou propojovat údaje o vaší IP adrese s jinými údaji, které jsme my nebo náš poskytovatel služeb uložili. Naše webová stránka používá následující analytické služby:

Google Analytics

 

Google

Google Adwords Conversion Tracking používá cookies, které umožňují analýzu užívání webové stránky. Google použije tyto informace pro vyhodnocení vašeho užívání webové stránky, pro sestavení reportů o aktivitách na webové stránce pro provozovatele webové stránky a pro poskytování dalších služeb spojených s užíváním webové stránky a internetu.

 

Společnost Google Inc se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 940 43, USA zpracová výše uvedeným způsobem a k výše uvedeném účelu údaje, které o vás získá. Pokud chcete ve svém prohlížeči deaktivovat Google Analytics, můžete si stáhnout odpovídající add-on zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Co děláme pro zabezpečení osobních údajů

 

Naše webová stránka a ostatní počítačové systémy jsou zabezpečeny technickými a organizačními opatřeními proti přístupu, změnám a zpracování vašich údajů nepovolanými osobami, jakož i proti ztrátě a zničení.

 

Se svými přístupovými údaji byste měli vždy nakládat jako s důvěrnými a zavřít okno prohlížeče poté, co ukončíte prohlížení naší webové stránky.

 

Klademe maximální důraz na bezpečnost naší platformy a intenzivně řešíme otázky datové bezpečnosti.

 

Pokud byste nicméně narazili na možné bezpečnostní mezery, co nejrychleji nám je oznamte! Pošlete nám co nejpodrobnější specifikaci bezpečnostního problému na interiery@kancelarskezidle.com

 

Vaše práva při zpracování osobních údajů

Právo odvolat souhlas

Máte právo s účinky do budoucna kdykoliv odvolat svůj již udělený souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů.

 

Právo na informace

Máte právo požadovat informace o údajích uložených k vaší osobě nebo k vašemu pseudonymu. Na základě vašeho požadavku vám může být informace sdělena i elektronicky.

 

Právo na vymazání, zablkování nebo opravu, právo kontaktovat

Máte právo na vysvětlení, pokud se domníváte, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování vašich osobních údajů v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Máte právo požadovat, aby byly vaše uložené osobní údaje vymazány, zablokovány nebo opraveny, pokud jsou zpracovávány v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života. Pokud by podle zákonných předpisů nebylo vymazání přípustné, budou vaše údaje zablokovány tak, aby byly přístupné jen z důvodů stanovených kogentními zákonnými předpisy. V případě, že se domníváte, že jsou vaše práva porušována, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů - www.uoou.cz.

 

Kontaktní místa

K uplatňování svých výše uvedených práv na odvolání souhlasu , na informace, na vymazání, zablokování a opravu vašich údajů se, prosím, obraťte poštou na adresu MERCURY STAR s.r.o., Bezručova 2902, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, nebo e-mailem na adresu interiery@kancelarskezidle.com. Uplatnění vašich výše uvedených práv je pro vás zdarma, pokud zákon pro ochranu osobních údajů nestanoví něco jiného.

 

Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2015

Poslední aktualizace 18.07.2022

 

Pokud potřebujete jakkoliv poradit :

TEL : +420 603 262 386  v době od 8.00-11.30 hod. a 12.30-21.00 hod. (Pondělí-Pátek)
TEL : +420 603 262 386 v době od 8.00 do 21.00 hod. (Soboty, Neděle, Svátky)

V porovnávači máte    produktZobrazit
Smazat vše
Načítám zboží...
NAHORU
zoom image