Powered by Smartsupp
 

Reklamace

Reklamační formulář

Stáhnout reklamační formulář

Prodávající

MERCURY STAR s.r.o.
Pivovarská 30, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61
IČ: 62300164

Adresa vyzvednutí/dodání zboží * povinné údaje
Formulář odstoupení od smlouvy

 

BEZ STAROSTI

Pokud dojde k situaci, že zákazník není schopen svépomocí vyměnit reklamovaný díl, zajistíme svoz poškozené části židle k nám do centrálního skladu. Zde provedeme opravu nebo výměnu a odesíláme zpět zákazníkovi v co nejkratším možném čase. Veškeré náklady spojené s dopravou hradíme my.

Nadstandard v této podobě žádný jiný obchod nenabízí.

Reklamace

 

NÁHRADNÍ DÍL IHNED

Pokud je reklamační formulář podaný do 10.00 hod. a náhradní díl máme skladem, garantujeme jeho odeslání ještě tentýž den. U reklamačního formuláře podaného po 10.00 hod. garantujeme odeslání náhradního dílu, který máme skladem, hned druhý den.

 

NÁHRADNÍ DÍLY OD VÝROBCŮ 

S našimi výrobci máme výborné vztahy a proto jsme perfektně sehraní i v reklamacích a víme, co zákazník potřebuje. Reklamace a odeslání náhradních dílů vyřizujeme spolu s našimi výrobci v co nejkratším možném čase a prioritně.

Reklamace

                

 

NEPROBĚHLA REKLAMACE PODLE VAŠICH PŘEDSTAV?

V případě, že jsme nesplnili jednu z výše uvedených garancí, odměníme vás  5%  slevovým kuponem, který lze uplatnit při nákupu do 3 000 Kč s DPH.

 


V případě, že je židle již po záruce, nabízíme vám možnost opravy.
Vyplňte reklamační formulář výše a kolegové z reklamačního oddělení vás budou kontaktovat o dalším postupu. Níže uvedené ceny jsou pouze za práci.


Ceník pozáručních oprav


                                          Výměna pístu:                413 Kč bez DPH
                                          Výměna mechaniky:     413 Kč bez DPH
                                          Výměna kříže:                300 Kč bez DPH
                                          Výměna sedáku:            380 Kč bez DPH
                                          Výměna opěradla:         350 Kč bez DPH
                                          Výměna područek:        250 bez DPH
                                                                                       (1 ks 135 Kč)

 

Výměny a opravy se provádějí v Rožnově pod Radhoštěm. Jsme schopni zajistit placený svoz (poslat dopravu) pro vaše díly, které vymění nebo opraví u nás v Rožnově pod Radhoštěm. Ideální je posílat jen části židle, které chcete vyměnit nebo opravit tak, aby se neposílala celá židle (riziko poškození dopravcem).

Prodejny Praha, Brno, Ostrava, Rožnov pod Radhoštěm a Bratislava neslouží primárně k výměnám nebo opravám židlí. Záleží na časové vytíženosti prodejen a na domluvě s prodejcem. Opravy ani výměny nejsou možné na počkání. Děkujeme za pochopení.

Ceny platí od 25.1.2024

Ceny jsou uvedeny pouze za práci. Do ceny práce není započtena cena náhradního dílu. 

dtest   
Práva a povinnosti z vadného plnění
Jakost při převzetí


Pokud má převzaté zboží  nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 

Během dvanácti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. 

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.


Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. 

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

•    odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
•    bezplatné odstranění vady opravou; 
•    přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
•    vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.      
dtest 
Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
On-line formulář ke stažení zde.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. 

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu, nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. 

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.  Při nákupu na IČO může být lhůta do 30 dnů prodloužena na přiměřenou lhůtu. Vždy se, ale snažíme lhůtu 30 dní dodržet, jen vyjímečně může dojít ke lhůtě delší než 30 dní.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. 

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 
V porovnávači máte    produktZobrazit
Smazat vše
Načítám zboží...
NAHORU
zoom image